Bid vir Suid-Afrika: Dag 33

on
  • Font size: Larger Smaller
  • Print

Omhels mekaar!

Skrifgedeeltes vir nadenke: Gen. 33:1–17; Hand. 9:15–17; Rom. 15:5–7.

Een van die heel mooiste voorbeelde van versoening in die Bybel, is die verhaal van Jakob en Esau. Toe die twee broers na baie jare van verwydering uiteindelik bymekaar uitkom, moes die spanning hoog geloop het. Jakob was doodbang dat Esau na al die jare wraak gaan neem. Maar hy was verniet benoud, God was in beheer van die situasie. Hy het aan Jakob die opdrag gegee om terug te gaan na sy land en om sy broer te ontmoet. Hy het in die nag met die skuldige Jakob geworstel en hom uiteindelik daarvan verseker dat Hy sy hand oor hom sal hou.

Maar al die jare het die Here ook vir Esau, die slagoffer, gesorg. Hy het hom ’n welvarende man gemaak en hom uiteindelik ook na die Jabbokrivier gelei waar hy sy broer – wat hom jare gelede op ’n verraderlike wyse bedrieg het – sou ontmoet. Die Bybel vertel in groot besonderhede hoe die ontmoeting op ’n omhelsing uitgeloop het: “Toe hy (Jakob) nader aan sy broer kom, het hy sewe keer diep gebuig. Esau het hom tegemoet gehardloop en hom omhels. Esau het sy arms om Jakob se nek gesit en hom gesoen en hulle het gehuil” (Gen. 33:3vv). As versoende broers kon elkeen weer, in vrede, op hul pad gaan.

Dis vir ons nodig om iets van die proses van versoening en omhelsing te verstaan. In die verhaal van Jakob en sy broer is dit duidelik dat daar vier aksies nodig was, aksies wat ook in ons tyd van belang is: belydenis, vergifnis, omhelsing en laat gaan. Praat in die gebedsgroep oor wat Miroslav Volf, ’n Kroatiese teoloog wat self ’n slagoffer van vervolging en marteling was, oor die “drama van omhelsing”, geskryf het. Hy sê die proses bestaan uit vier bewegings: “oopmaak van die arms, wag, toemaak van die arms en hulle dan weer oopmaak”. Het jy dit al self beleef – of by ander sien gebeur?

Hemelse Vader, ek maak my hart oop vir al my broers en susters in ons land. Ek verklaar ook hiermee dat ek in harmonie met alle mense in Suid-Afrika wil lewe. Versterk my en bemagtig my deur u Gees om ’n vredemaker te wees en om mense lief te hê en deernis vir almal te hê. Leer my hoe om tot ’n seën vir almal om my te wees. Help my om ’n goeie buurman/buurvrou te wees. Genees my hart en verwyder alle vrees, wonde, pynlike ervarings, elke pynlike en haatdraende herinnering en vul my met u liefde en aanvaarding, selfs vir vreemdelinge en die wat uitgestoot en verag word. Ek gee myself aan U as ’n instrument van genesing. Help my om nie aanstoot te neem oor ander se woorde en optrede nie en daarvolgens te reageer nie, maar help my om eerder liefde te betoon. Help my om geduldig te wees met mense wat nog worstel met die verlede, wat steeds seer koester en wat probeer om haat en geweld in ons land aan te hits. Hier is ek, gebruik my. Amen!

 Gebedspunte:

  1. Bid dat mense nie net verdraagsaam sal wees teenoor die wat anders is as hulself nie, maar dat hulle die persone volkome sal aanvaar, respekteer en met waardigheid bejeën.
  2. Bid dat ons land se leiers die voorbeeld sal begin stel van aanvaarding en welwillend-heid en dat hulle die wil sal hê om hande te neem en saam sal werk om Suid-Afrika ’n beter plek te maak vir alle Suid-Afrikaners.
  3. Bid dat ’n nuwe generasie ontwikkel sal word en sal begin verrys wat saam en in harmonie met mekaar en saam as verskillende rasse sal leef.
  4. Prakties: Na watter persone naby jou kan jy nou reeds gaan om hierdie proses van versoening en eenheid te begin uitleef? Beplan en stel doelwitte. Reik dan uit.
Last modified on

Comments

Christian Literature Fund
Copyright © CLF 2018 |  Website by: GHYD