Bid vir Suid-Afrika: Dag 34

on
  • Font size: Larger Smaller
  • Print

Laat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos ’n standhoudende stroom

Skrifgedeeltes vir nadenke: Eks. 23:2; Deut. 16:18–20; Deut. 32:4; Ps. 10:17–18; Pred. 21:15; Jes. 1:16–17; Luk. 18:2–7.

Sonder geregtigheid is daar nie sprake van versoening nie – dit het ons reeds in Dag 10 vir mekaar gesê. Onthou jy die verhaaltjie van die goue pen? Versoening beteken nie dat jy die pyn en onreg van die verlede met ’n nat lap skoonvee asof dit nie saak maak nie. As ons ernstig is oor versoening sal ons die onreg in ons samelewing moet konfronteer en iets daaraan doen. Maar hoe gaan ons dit regkry?

Eerstens is dit nodig om te weet wie die God is in wie se diens ons staan. Hy is volgens die Skrif die God wat aan die kant van die verontregtes en verdruktes staan, wat teen alle vorme van onreg stry. Hy gee om vir die verdruktes en gee vir die hongeriges brood, bevry gevangenes en laat blindes sien, beskerm vreemdelinge en sien om na wese en weduwees in hul nood, Hy versper die pad van die goddelose. Hy is die God wat sy volk wil leer om goed te doen en die reg te soek.

Tweedens moet ons doen wat dié God van ons verwag. Die Belydenis van Belhar (’n belydenis wat deur Christene in ons land opgestel is) stel dit duidelik aan ons. God verwag “dat die kerk daarom mense in enige vorm van lyding en nood moet bystaan, wat onder andere ook inhou dat die kerk sal getuig en stry teen enige vorm van ongeregtigheid sodat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos ’n standhoudende stroom; dat die kerk as eiendom van God moet staan waar Hy staan, naamlik teen die ongeregtigheid en by die verontregtes; dat die kerk as volgelinge van Christus moet getuig teenoor alle magtiges en bevoorregtes wat uit selfsug hulle eie belang soek en oor andere beskik en hulle benadeel.

Praat oor die praktiese implikasies hiervan in die gebedsgroep. Meld jy aan in diens van die God van geregtigheid?

Hemelse Vader, ons pleit by U vir geregtigheid in Suid-Afrika. Ons kom en wil by u pleit soos die weduwee in die gelykenis wat Jesus vertel het. Ons wil dag en nag uitroep totdat geregtigheid herstel is. Ons bid vir ons regering en die regstelsel van ons land. Ons bid vir regverdige wette en dat mense regverdig behandel sal word. Ons smeek U dat die ou sisteem van ongeregtigheid totaal en volkome uit ons gemeenskappe verwyder sal word. Ons bid dat leiers na vore sal tree wat ryk en arm, regverdig en onregverdig volgens dieselfde maatstawwe sal hanteer. Ons bid vir geregtigheid vir hulle wat onderdruk word, die wese en die bejaarde en buitelanders wat skuiling soek in Suid-Afrika. Ons bid vir die regstelling van onderdrukking, beide in stede en die platteland. Vestig u troon van geregtigheid en reg in ons land. Amen!

Gebedspunte:

  1. Bid dat God se geregtigheid gevestig sal word in ons land.
  2. Bid dat hulle wat ongeregtigheid bevorder en geregtigheid verdraai tot verant-woording geroep sal word.
  3. Bid dat geregtigheid herstel sal word in ons regstelsel sodat booswigte en kwaaddoeners gestuit sal word en dat vrede en veiligheid herstel kan word in ons land.
  4. Bid dat die Kerk ’n stem van reg en geregtigheid in Suid-Afrika sal word.
  5. Bid dat ons parlement wette sal skryf wat reg en geregtigheid sal bevorder en handhaaf.
Last modified on

Comments

Christian Literature Fund
Copyright © CLF 2018 |  Website by: GHYD