Bid vir Suid-Afrika: Dag 35

on
  • Font size: Larger Smaller
  • Print

As ek iets afgepers het gee ek dit vierdubbel terug

Skrifgedeeltes vir nadenke: Luk. 19:1–10; Heb. 10:34; Rom. 15:27.

Tydens die amnestieproses van die WVK is die vraag dikwels gedebatteer: moet dit van oortreders wat om amnestie aansoek doen vereis word dat hulle hulself moet verbind tot regstelling, dat hulle moet regmaak wat hulle verkeerd gedoen het, dat hulle die slagoffers op die een of ander manier vir al hul pyn en lyding en hartseer moet vergoed? Die WVK-wetgewing het dit nie vereis nie, maar dit het tog in ’n hele paar gevalle gebeur dat oortreders moeite gedoen het om die families en gemeenskappe wat hulle benadeel het te besoek – om uit te vind wat hul behoeftes is én om hulle te verbind om hulle by te staan.

Wanneer dit gebeur het, was daar gewoonlik groot blydskap onder almal en is daar feesgevier, gesing en gebid. Net soos dit die dag in Jerigo was, toe Saggeus die Here na sy huis genooi het. Die tollenaar was skuldig. Die mense van die stad het hom verafsku, en met reg – hy hét sy medemense uitgebuit en ryk geword uit hul ellende. Maar toe Hy Jesus ontmoet, het sy lewe totaal verander. Hy vir Jesus gesê: “Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek vierdubbel terug.” Daarop sê Jesus: “Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom’” (Luk. 19:8).

In ons gesprekke oor versoening sal ons baie ernstig met mekaar oor regstelling moet praat. Wat onregmatig geneem is, moet teruggegee word. Waar mense oor baie jare benadeel is, moet dit vergoed word. Dis dikwels ’n netelige en emosionele saak, wat nie net individue raak nie, maar hele gemeenskappe. Dit vat aan dinge wat ons almal na die hart lê: ons beursies, behuising, onderwys, ook die ingewikkelde uitdaging van grond-hervorming. In Worcester in die Wes-Kaap het ’n groep gelowiges die uitdaging van restitusie aanvaar met verrassende gevolge vir die kerke en vir die mense van die dorp.Sien jy kans om die eis van restitusie ernstig op te neem? Praat met die gebedsgroep daaroor: watter vorme van regstelling kan regmatig van ons verwag word? Bid daaroor.

Hemelse Vader, ons land en sy mense het herstel en regstelling van die verlede nodig. Ons bid vandag dat U ons sal help om regverdig op te tree tydens hierdie proses van regstelling van die ongeregtigheid van die verlede. U Woord leer ons dat wanneer U ’n land seën daar meer as genoeg vir almal sal wees. Ons bid om U guns en seën oor Suid-Afrika. Ons bid vir wysheid, deernis en genade vir ons leiers wanneer hulle beraadslaag oor hoe om rykdom en die natuurlike bronne van ons land regverdig te verdeel sodat alle inwoners van ons land daarby
sal baat. Ons bid dat die proses van herstel en regstelling regverdig, billik en vredevol sal wees. Help ons as Suid-Afrikaners sodat ons ’n getuienis van versoening en restourasie sal wees. Amen!

Gebedspunte:

  1. Bid dat die proses van versoening, herstel en regstelling voort sal gaan met inag-neming van die behoeftes van alle burgers van Suid-Afrika.
  2. Bid dat Suid-Afrikaners saam sal werk totdat ware vrede en versoening bereik sal word.
  3. Bid vir groot wysheid in die ontwikkeling van Suid-Afrika se bronne sodat dit tot voordeel van alle mense in ons land sal wees.
  4. Bid dat waardevolle natuurlike bronne nie vermors of van ons nasie gesteel sal word nie.
  5. Bid dat ons leiers die land sal herverdeel volgens ware behoeftes en maksimale produktiwiteit en dat dit Suid-Afrika se rykdom sal verhoog sodat ons ook die nasies sal kan seën.
Last modified on

Comments

Christian Literature Fund
Copyright © CLF 2018 |  Website by: GHYD