Bid vir Suid-Afrika: Dag 37

on
  • Font size: Larger Smaller
  • Print

Om leiers te kweek

Skrifgedeeltes vir nadenke: Gen. 50:15–21; Num. 27:15–20; 1 Sam. 3:19–20; 13:14; Jes. 44:24–28; Dan. 1:2–17; Ef. 6:10–20; 2 Tim. 1:6–12.

Om die proses van genesing en nasiebou te laat vorder het ons sterk leiers nodig, mans en vroue wat bereid is om op te staan en om voor te loop. Ons het mense met moed en oortuiging en visie nodig, met baie geduld, goeie menseverhoudings, wat bereid is om opofferings te maak én met ’n behoorlike skeppie humorsin. Die Here het ons in Suid-Afrika geseën met sulke mense, leiers soos Nelson Mandela en Desmond Tutu. Maar aan hul sye en agter hulle was daar baie ander leiers – gewone mans en vroue en jongmense – wat dit vir hulle moontlik gemaak het om hul werk te doen, wat met ewe veel oortuiging saam met hulle gewerk het. Ons kerke het die dure plig, nie net om sy lidmate op te roep om vredemakers te wees nie, maar om hulle te skool en te begelei en te bemagtig vir hul diens.

Leiers is mense wat bereid is om die onverwagte te doen, om verder te gaan as wat enigeen van hulle sou kon verwag. So iemand was Nelson Mandela wat toe hy na sewe-en-twintig jaar as apartheidsgevangene vrygelaat is, nie wraak nie, maar versoening, op sy hart gedra het. Onthou jy sy woorde? “It was during those long and lonely years that my hunger for the freedom of my own people became a hunger for the freedom of all people, white and black. I knew as well as I knew anything that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man’s freedom is a prisoner of hatred, he is locked behind the bars of prejudice and narrowmindedness. I am not truly free if I take away someone else’s freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken away from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. When I walked out of prison that was my mission, to liberate the oppressed and the oppressor both.”

Hemelse Vader, ons bid vandag vir ’n generasie leiers wat volgens u wil en u hart sal lewe. Ons bid dat U leiers soos Moses na vore sal laat tree wat ons land na ware vryheid sal kan lei. Ons bid vir jong leiers soos Josua, jongmanne en vroue wat deur vaders opgevoed sal word wat outoriteit en geloof het. Ons bid vir persone wat soos Samuel sal wees wat die Woord van die Here sal hoor en dit met gesag sal spreek. Ons bid ook vir mense met Dawid se geloof, nederigheid en waagmoed. Ons bid ook vir jongmense soos Daniël wat nie sal swig onder die druk van onheiligheid en besoedeling nie. Ons bid vir persone soos Josef wat uit die put van verwerping, slawerny en onderdrukking sal opstaan en leiers sal word wat die wêreldekonomie sal beheer en vertrou sal word as raadgewers van presidente. Ons bid vir jongmense wat beklee sal wees met die wapenrusting van God en wat in staat sal wees om die magte van die duisternis teen te staan. Ons bid vir leiers wat nie ’n gees van vrees sal hê nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Amen!

Gebedspunte:

  1. Bid dat jong leiers vanuit die gebroke en rassistiese samelewing ontwikkel sal word wat gewillig sal wees om die verlede af te handel en met entoesiasme die toekoms sal aanpak.
  2. Bid dat vaders en moeders uit die vorige en ouer generasie hulle ervaring in jongmense sal belê en dat jongmense van kleintyd af gestimuleer sal word om probleme op te los en dat hulle sal leer om integriteit te hê en om nugter te dink.
  3. Bid dat leiers van beide ouer en jonger generasies standpunt sal inneem teen die vloed van negatiwiteit en die aanstigting van geweld.
  4. Bid dat leiers sal leer wat ware reg en geregtigheid is, dat hulle nederig teenoor God en medemens sal wees en dat hulle soos herders sal wees wat mense in ons land met
    integriteit lei.
Last modified on

Comments

Christian Literature Fund
Copyright © CLF 2018 |  Website by: GHYD