Bid vir Suid-Afrika: Dag 38

on
  • Font size: Larger Smaller
  • Print

Die kerk, God se proeftuin

Skrifgedeeltes vir nadenke: Joh. 13:12–17; 34–35; 17:20–23; Rom. 12:10; Rom. 13:8–10; 2 Kor. 13:11; Gal. 5:13; 1 Tess. 4:9; 1 Pet. 1:22; 1 Pet. 4:8; Jak. 2:8; 1 Joh. 4:20–21.

Die aand voor sy dood het Jesus met sy dissipels oor die kerk gepraat, oor hoe sy liggaam wat Hy op aarde sou nalaat, daar moes uitsien. Wat die kerk anders as die res van die gemeenskap sou maak, was hulle liefde vir mekaar, dat hulle mekaar se voete sou was en dat hulle ten alle koste die eenheid wat Hy hulle gegee het sou koester en bewaar. Hulle moes één wees, nie net ter wille van hul eie voortbestaan en ter wille van die integriteit van die boodskap wat hulle die wêreld sou indra nie. Meer nog: die eer van God was op die spel! Die dissipels van Jesus was ’n interessante uiteenlopende groepie: Petrus wat sy mond gedurig verbygepraat het, Jakobus en Johannes, die “seuns van die donder” met hul vinnige humeure, Tomas die twyfelaar, Matteus die tollenaar en Simon die Seloot, die vryheidsvegter. Maar Jesus het hulle aanmekaar gebind, hulle gelei om hul verskille te oorbrug, om saam hulle verantwoordelikheid te aanvaar, en om die boodskap van sy liefde uit te dra.

Dieselfde geld vir die kerk in ons dag, in ons land. Die kerk – al die denominasies en gemeentes tesame – is geroep om God se proeftuin in Suid-Afrika te wees, sy advertensie van liefde. Die groot vraag wat ons in die gebedsgroep moet bespreek is: Is dit waar van die kerk in ons land? Kry ons dit reg om mense van alle groepe en rasse, mense met verskillende talente en karaktertrekke, mense van verskillende dele van die land, ryk en arm, met verskillende politieke sienings, in een liggaam saam te snoer? Leef ons ons eenheid en versoening uit? Mahatma Gandhi, die groot Indiese leier, het vir een-en-twintig jaar in Suid-Afrika gewoon en gewerk. Hy was ’n Hindoe maar hy het ’n lewendige belangstelling in Christus gehad. Hy het graag die Nuwe Testament gelees. In ’n brief aan ’n vriendin in Engeland vertel hy hoe hy op ’n dag, nuuskierig om te sien hoe die kerk daar uitsien, ’n erediens in Pretoria gaan bywoon het. Hy het agter in die kerk gaan sit en kyk en luister. Sy ervaring was: “Dit was nie baie lekker nie. Die dominee het baie oor verlossing gepraat, maar ek het nie eintlik verloste mense in die kerk raakgesien nie!”

Hemelse Vader, leer ons wat ware liefde is. Leer ons wat dit beteken wat Jesus geleer het, dat ons mekaar so lief moet hê sodat dit ’n getuienis vir die nasie sal wees. Ons bid dat Johannes 17 vervul sal word – laat ons een wees. Ons bid vir die kerk van Jesus Christus in ons land. Seën asseblief elke poging wat aangewend word waar mense hande oor alle grense heen wil neem en mee te werk vir eenheid in ons land. Help ons om alle hindernisse in die weg van eenheid te verwyder en help ons om verskille tussen mekaar op te los. Laat ons eerder heilige hande in gebed ophef vir ons nasie. Ons bid dat die kerk ’n profetiese stem sal verkry en die regering op die Woord van God sal wys. Gee dat ons ’n kerk sal wees wat binne en buite seisoen gereed sal wees om reg te spreek, tereg te wys en te bemoedig. Gee dat die kerk met groot geduld en deernis, versigtig sal wees met die gee van raad en hierdie taak. Amen

 Gebedspunte:

  1. Bid dat die Here sy seën op ons sal uitstort en ons harte sal transformeer sodat ons mekaar waarlik en met broederlike liefde sal liefhê.
  2. Bid dat die bedienings van apostel, profeet, leraar, herder en evangelis sal bydra tot die opbou van die kerk. Bid dat hulle bydrae so sal wees dat die kerk sal groei in eenheid en liefde en die volle beeld van Christus sal weerspieël sodat die kerk die werk van die koninkryk kan doen in die gees van ware broederlike liefde.
  3. Bid dat gelowiges hulle verantwoordelikheid sal opneem om, uit genade, goeie werke te doen. Bid dat alle Christene offervaardig lief sal hê en dat hulle hulself sal toewy om vrywilliglik ander in nood te bedien.
  4. Bid vir ons kerkleiers, dat hulle gevul sal wees met die Heilige Gees, gesalf sal wees om te preek, te onderrig en vermaan sodat kerke en gemeentes in liefde en vrede met alle mense in ons land sal saamlewe.
Last modified on

Comments

Christian Literature Fund
Copyright © CLF 2018 |  Website by: GHYD