Bid vir Suid-Afrika: Dag 39

on
  • Font size: Larger Smaller
  • Print

“Ek sal hulle sonde vergewe en hul land herstel”

Skrifgedeeltes vir nadenke: 2 Kron. 7:12–1; Ps. 85.

Op my boekrak staan ’n AK47-patroondoppie wat oopgesny is en waarvan ’n klein kruisie gemaak is. Elke keer as ek daarna kyk is ek in my gedagtes terug in Porto Alegre, Brasilië, by die volvergadering van die Wêreldraad van Kerke. Dié dag het aan die Ortodokse Christene in die Midde-Ooste behoort, wat vir ons vertel het van die aanhoudende verwoestende oorloë in hulle gebied. Die Christene kry veral swaar. Hulle word gedurig geteiken en vervolg en as die bomme bars en die koeëls fluit het hulle geen plek om heen te vlug nie. Maar ná elke veldslag gaan hulle die slagveld binne om die gewondes te help versorg – en om die patroondoppies op te tel. Die doppies word oopgesny en daar word kruisies van gemaak. Dit word uitgedeel om vir die wêreld te verkondig dat selfs in die bloedigste gevegte Jesus die Vors van Vrede is, dat Hy aan die kruis gesterf het om die stukkende wêreld heel te maak.

Oormôre is Jeugdag. Oor die hele land gaan mense saamkom om die gebeurtenis, veertig jaar gelede, te herdenk. Ons gaan praat oor al die verwagtings, destyds, én oor al die teleurstellings vandag. Ons land is ernstig in die moeilikheid: droogte, misoeste, honger, geweld, politieke onrus, haat, ontevredenheid onder mense, die natuur wat op allerlei maniere verwoes word – al die dinge waaroor ons die afgelope veertig dae gepraat en gebid het. Het dit nie tyd geword dat ons die patroondoppies op ons slagvelde gaan optel nie? Kom ons neem vandag weer die boodskap van 2 Kro. 7:13 en 14 na al ons mense: “As Ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land kaal te vreet, of as Ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hul bose weë, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel.”

Seëngebed vir Suid-Afrika

Hemelse Vader, genees Suid-Afrika. Vergewe ons al ons oortredings deur u genade. U het vir ons gewys wat vir ons goed is en wat U van ons verwag: om regverdig op te tree, om genadig te wees en nederig voor U te lewe. Versterk ons om u wil te doen. Help ons om u voorbeeld te volg sodat ons ware geregtigheid sal demonstreer om ander met genade en ware deernis te dien. U beskerm dié wat U dien en bevry hulle. Mag ons u goedheid beleef, want U noem dié wat U vertrou – Geseëndes!

U het ons getugtig sodat ons in u wil en vrees van die HERE sou leef. Openbaar aan ons u wil sodat ons daarvolgens en in waarheid sal lewe. Help ons om die verkeerde en die bose te laat vaar en vrede te soek. Gee dat ons woorde van u geregtigheid en vrede sal spreek en bewaar ons dat ons nie bedrog sal spreek of beoefen nie.

Openbaar Uself aan Suid-Afrika as ons Vader, die Een van wie elke goeie en volmaakte gawe kom en wat nie van gedagte verander nie. Openbaar Uself as Vader aan dié wat vaderloos is en wees U ook die versorger van die weduwees. Gee dat dit waar sal word dat ons nie ’n gees van vrees sal hê nie, maar dat U Gees ons kindskap in U bevestig. Dit laat ons uitroep, “Abba Vader!”

Ons bid ook, in die Naam van Jesus Christus, dat U Suid-Afrika sal seën. Seën ons en bewaar ons, gee dat u aangesig oor ons sal skyn en wees ons genadig, verskyn tot ons redding en gee aan ons U vrede. Ons bid dit vir ons bure, kollegas by die werk, die polisie en persone in tronke, vir kinders in die skole, die dokters, verpleegpersoneel en pasiënte in hospitale, vir vaders en moeders, vir sake-persone en hulle besighede, onderwysers, die stadsrade en regeringsamptenare, hawelose persone, werkloses, verslaafdes, nasionale en provinsiale leiers van Suid-Afrika sowel as hulle raadgewers.

Saam met Jabes roep ons U seën oor Suid-Afrika uit: “Stort u seën oor ons uit, vergroot ons grondgebied, neem ons onder u beskerming en weerhou onheil van ons sodat geen smart ons tref nie.” (ANV) Amen.

Last modified on

Comments

Christian Literature Fund
Copyright © CLF 2018 |  Website by: GHYD