Bid vir Suid-Afrika: Dag 40

on
  • Font size: Larger Smaller
  • Print

’n Nuwe lied!

Skrifgedeeltes vir nadenke: Mat. 5:3–12; Open. 5:8–14.

Ons is aan die einde van ons veertig dae van gebed! Watter voorreg en watter vreugde was dit om saam met kinders van die Here Bybel te lees en te bid, oor ons land en sy probleme te praat, om oor ons roeping as bedienaars van versoening na te dink – en om aan te meld in diens van die Here, die God van vrede en geregtigheid. Môre gaan, op verskeie plekke in ons land, mense byeenkom om die Here in gebed aan te roep. In Soweto, in die Orlando-stadion, verwag ons ’n hele skare.

Ons kom almal saam om ’n nuwe lied tot eer van die Here te sing! Want dit is, bo alles, wat Suid-Afrika en sy mense nodig het. Teen al die lawaai om ons in, teen al die wanklanke in die samelewing, wil ons ’n nuwe lied sing, ’n lied van vergifnis en vrede, van genesing en versoening. Ons glo dat die engele in die hemel saam met ons sing: Die Lam is waardig om die seëls oop te maak – om ook die hede en die verlede en die toekoms van ons land in sy hand te neem, “omdat U geslag is en ons met u bloed losgekoop het uit elke stam en taal en nasie. U het ons ’n koninkryk en priesters vir ons God gemaak …” (Op. 5:9–10).

Saam met die nuwe lied op ons lippe, dra ons ook die gebed in ons harte, die gebed van Franciscus van Assisi:

O Here, maak my ’n instrument van u vrede.
Waar daar haat is, laat my liefde saai,
Waar daar onreg is, vergifnis;
Waar daar twyfel is, geloof;

Waar daar wanhoop is, hoop,
Waar daar duisternis is, lig,
Waar daar droefheid is, vreugde.

O Goddelike Meester,
Gee dat ek nie soseer sal vra om vertroos te word nie,
maar om te vertroos;
om verstaan te word nie, maar om te verstaan;
om liefgehê te word nie, maar om lief te hê.
Want dit is deur te gee, dat ons ontvang.
Dit deur te vergewe dat ons vergewe word.
En dit is deur te sterwe
Dat ons vir die ewige lewe gebore word.

Gebedspunte:

  1. Bid vir die simboliese byeenkoms wat more plaasvind by die Hector Peterson Monument in Soweto. Bid dat die belydenisse, vergifnis en gebed ’n golf van versoening in ons land tot gevolg sal hê.
  2. Bid dat mense regoor Suid-Afrika met oorgawe sal deelneem aan die proses van versoening in ons land.
  3. Bid dat God die las van rassisme en ongeregtigheid in Suid-Afrika sal verlig en dat ons land herstel sal word en dat ware vryheid, soos nog wat nooit tevore beleef is nie, die gevolg sal wees.
  4. Bid dat Suid-Afrikaners ’n reënboognasie sal word omdat die seën van die Here oor ons uitgespreek is.
  5. Bid dat die Here ons duidelik sal lei hoe om maniere te vind om mekaar in hierdie land te seën en dat almal totale genesing sal beleef.
  6. Bid dat die Here bedienings sal laat ontstaan wat guns in die oë van ons regering sal ontvang en wat die bediening van versoening en eenheid onder die diverse rasse en groeperings in ons land kan hê.
Last modified on

Comments

Christian Literature Fund
Copyright © CLF 2018 |  Website by: GHYD