PAARL-GEMEENTES REIK UIT NA MSINGA

on
  • Font size: Larger Smaller
  • Print

Met Bybels, pamflette en ʼn gewillige hart, het verskeie gemeentes in Paarl die Julie-vakansie deelgeneem aan ʼn gesamentlike uitreikgeleentheid. Die bestemming was Keats Drift, Msinga: ʼn plattelandse gebied geleë tussen die klowe van die Tugela- en Buffelsrivier in die ruwe, natuurskoon landskap van KwaZulu-Natal. Dit is een van die armste streke in Suid-Afrika en die Zoeloe-gemeenskap wat hier woon staar verskeie uitdagings in die gesig: werkloosheid, gebrekkige onderwys, MIV/Vigs, asook maatskaplike kwessies soos alkohol- en dwelmmisbruik. Tog is die Gees van God kragtig aan die werk deur plaaslike gemeentes en bedieninge.

Benewens die fisiese nood in Msinga is daar ʼn geestelike honger na die Woord van God. Die inwoners smag om meer te weet van Jesus se verlossing en hoe hulle kan deel kry aan die vryheid en oorvloedige lewe waarvan die Bybel praat. Maar weens die armoede en die feit dat daar nie boekwinkels in Msinga is nie – wat nog te sê van geestelike leesstof in Zoeloe! – het die meeste families nie daartoe toegang nie. Daarom het die Msinga-uitreikspan duisende van Christelike Lektuurfonds (CLF) se gratis, Jesus-gerigte pamflette in Zoeloe saamgeneem. Dit sluit in evangelisasie-pamflette soos ‘Die pad na God’, pamflette oor sosiale kwessies soos “ʼn Lewe vry van MIV” en “Alkohol, ken jy die feite”, asook inhoud oor die verdieping van ons geloof: “ABC vir geestelike groei”.

Die meerderheid CLF pamflette is oorhandig aan ʼn jeugbediening in Msinga genaamd die Transformers. Hierdie groep bestaan uit jeugleiers met ʼn passie vir God se koninkryk en ʼn begeerte om ʼn blywende verskil in hul gemeenskap te maak. Hulle fokus veral op plaaslike skole waar hulle die skoolkinders leer van leierskap, lewensvaardighede en Christelike waardes. Tydens die Julie-vakansie het die Transformers vakansie-klubs aangebied by onder meer Hoërskool Slindokuhle en Hoërskool Steadville. Die boodskap wat die Transformers verkondig is dat jongmense in Msinga se lewe kosbaar is en dat ʼn betekenisvolle lewe in Jesus moontlik is te midde van die uitdagings wat hulle in die gesig staar. Die reeks pamflette ondersteun hierdie waarheid wat soos sonstrale van genade elke donker gemoed verlig.

Die Transformers se getuienis raak honderde kinders se lewe. Een van die onderwysers by Hoërskool Mqamathi getuig as volg: “Te midde van die geweld in ons gemeenskap is dit verblydend dat daar positiewe rolmodelle is wat ons kinders inspireer om in vrede met hul naaste te leef. Ek is beïndruk met die diepgaande verandering wat ek in die klaskamer en op die skoolgronde sien. Die jeugleiers se fokus op Christelike waardes en goeie lewenskeuses het daartoe gelei dat die kinders ʼn kopskuif gemaak het en nou gemotiveer is om sukses met hul skoolwerk te behaal en die samelewing ten goede te verander.”

Na afloop van die tien dae in Msinga het die uitreikspan ʼn beter begrip van God se radikale, hartstogtelike liefde vir alle mense. Die verhouding met gemeentes soos die VG Kerk in Keats Drift en plaaslike bedieninge soos die Transformers, het hulle laat besef dat die Here nie vergeet het van hierdie gemeenskap nie – inteendeel, sy hart klop juis warm daar waar mense in fisiese en geestelike nood verkeer. Volgens Edward Orsmond, een van die spanlede, gaan dit nie in die eerste plek om Christene wat uitreik nie, maar om God wat aan die werk is in die wêreld: “Ons wil graag in die toekoms aanhou om plaaslike gelowiges en gemeentes te ondersteun – veral wat betref die geestelike opleiding van Christenleiers.” Die sleutel tot verandering is God se Woord en die wonderlike, bevrydende waarheid wat op elke bladsy geskrywe staan.

Christelike Lektuurfonds wil graag ons lesers nooi om oor taal- en kultuurgrense uit te reik met ons reeks gratis pamflette in verskeie tale (Afrikaans, Engels, Zoeloe, Xhosa, Sotho ensovoorts). Stuur ʼn e-pos na Eleanor Steenberg by info@clf.co.za, kontak ons kantoor by (021) 873 6964 of besoek ons webtuiste by https://clf.co.za/pamphlets/all

Last modified on

Christian Literature Fund
Copyright © CLF 2018 |  Website by: GHYD