Recent blog posts

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 32

Praat met mekaar!

Skrifgedeeltes vir nadenke: Eseg. 3:5; Hand. 10:23–29.

Gedurende die volgende paar dae, op pad na 16 Junie en ons groot versoenings-geleentheid in Soweto, moet ons aan ’n paar baie praktiese sake aandag gee. Hoe kom ’n mens by vrede en genesing uit? Die eerste antwoord is eenvoudig, maar geweldig belangrik: praat met mekaar! Een van die slegte nagevolge van ons land se verlede is dat ons nog steeds in ’n groot mate in hokkies, afgesluit van mekaar, lewe. Ons dink dat ons ons mede-Suid-Afrikaners ken, maar dis nie altyd waar nie. Ons is dikwels nog vreemdelinge vir mekaar, wat bitter min van mekaar se tradisies en kultuur, mekaar se omstandighede en mekaar se ideale en vrese ken. Dis tyd dat ons aan die praat raak!

Last modified on

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 31

Swaarde word ploegskare!

Skrifgedeeltes vir nadenke: Ps. 85; Miga 4:1–7; Mat. 5:3–12.

In die hartjie van die hel het hulle ’n monument opgerig. In die vallei van Gehinnom, aan die agterkant van die muur van Jerusalem, waar hulle in Bybelse tye die stad se afval weggegooi het, waar die vure aanhoudend gebrand het en waar honde en aasvoëls die lyke van misdadigers wat na hul teregstelling daar gegooi is, verskeur het, in die vallei wat so skrikwekkend was dat die mense die woord “hel” van Gehinnom afgelei het, staan dié vreemde struktuur. In die 1948-oorlog het soldate van Israel en Jordanië bloedige gevegte in die vallei gevoer. Weereens het die vure gebrand en bloed gevloei. Toe die vrede herstel is het die inwoners van Jerusalem besluit om die monument te bou, om vir mekaar en vir die wêreld te sê: Genoeg is genoeg! Ons wil in vrede met ons bure lewe. Van ver af lyk dit snaaks, amper soos ’n groot spinnekop of ’n seekat met arms en tentakels wat na alle kante toe uitsteek.

Last modified on

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 30

Die grootste van alles, die liefde

Skrifgedeeltes vir oordenking: Mat. 5:43–45; 1 Kor. 13; 1 Joh. 4:7–11; 5:2; Ef. 5:1–2.

Dit was Mister Pentecost, David du Plessis, die Suid-Afrikaans-gebore leier van die Wêreld-Pinksterbeweging, wat eenmaal opgemerk het: Dit lyk asof die apostel Paulus 1 Korintiërs 13 spesiaal vir die kerke in ons tyd geskryf het. Vir al die Pinksterkerke en die Charismatiese kerke staan daar: “Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie die liefde nie, het ek ’n stuk klinkende metaal en ’n galmende simbaal geword”. Vir al die Protestant wat so klem lê op geloof en kennis en teologie en prediking, sê Paulus: “Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks”. En vir die Rooms-Katolieke Kerk met sy trotse tradisie van selfopoffering en diens, met al sy kloosters, beklemtoon die apostel: “Al gee ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks”.

Last modified on

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 29

Ek moet jou voete was!

Skrifgedeeltes vir oordenking: Mat. 6:12–15; Luk. 23:34; Ef. 4:31–32; Kol. 3:13.

Dis nie altyd maklik om vergifnis te vra nie – en dit is beslis ook nie maklik om te vergewe nie. In die WVK-proses het dit baie keer gebeur dat slagoffers na die oortreders uitgereik het, om hulle te omhels en te vergewe. Maar daar was ook kere dat dit nie gebeur het nie, dat mense baie eerlik uitgeroep het: “Ek kan nie vergewe nie!” Interessant genoeg was dit baie keer die eerste treetjie wat die slagoffer op die pad na vergifnis gegee het.

Last modified on

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 28

Ek is skuldig teenoor God en teenoor die mense

Skrifgedeeltes vir oordenking: 1 Joh. 1:9; 2:1–2; Ps. 51:2–14; 139:23–24; Jes. 53. Luk. 15.11–32; Joh. 3:16–17; 16:3.

Dit maak nie saak hoeveel keer jy dit lees of die verhaal hoor nie, wanneer die verlore seun voor sy pa neerval en uitroep: “Ek het teenoor God en teenoor Pa gesondig!” gryp dit jou aan (Luk. 15:11–32). In sy gelykenis het die Here vir sy dissipels vertel watter lang en pynlike pad die jong man moes stap, voordat hy uiteindelik sy skuld en sy sonde erken het, voordat hy nie anders kon as om terug te haas na die huis van sy vader nie. In ons land en ons omstandighede is dit nie anders nie. Daar loop baie skuldige mense rond! Om die waarheid te sê, ons almal deel in die skuld. Voor God en ons naaste is almal van ons in die beskuldigdebank.

Last modified on

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 27

Dit kan nie waar wees nie!

Skrifgedeeltes vir oordenking: 1 Sam. 12:1–7. Mat. 27:24; Ps. 15:2; 43:3; Joh. 16:13.

Die bekende Amerikaanse sielkundige Elizabeth Kübler-Ross sê dat die heel eerste reaksie van mense, wanneer hulle in ’n eksistensiële krisis beland, een van ontkenning (denial) is. Om met ’n egskeiding gekonfronteer te word, of met die dood van jou man of jou kind, as die dokter vir jou sê dat kanker by jou gediagnoseer is, is te veel en te swaar om te verwerk. Die maklikste is om dit te ontken. Dit kan nie waar wees nie!

Last modified on

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 26

Nog steeds ’n gevangene?

Skrifgedeeltes vir oordenking: Jes. 53:5–6; Luk. 6:27–28; Rom. 12:17–19; 1 Joh. 4:20.

In sy boek No future without forgiveness skryf Desmond Tutu van drie veterane uit die Viëtnamese Oorlog wat by die Viëtnamese Oorlogsgedenkteken in Washington staan. Al drie was krygsgevangenes wat jare lank in ’n krygsgevangekamp swaargekry het. “Het jy die Viëtkong al vergewe vir wat hulle jou aangedoen het?” vra die eerste veteraan. “Vergewe? Ek sal hulle nooit vergewe nie!”, roep die tweede uit. Die derde kyk na sy maat en sê: “Dit lyk my jy is nog steeds ’n gevangene”. Dis ’n les wat ons ernstig moet opneem. Die gevoelens van woede en haat van baie mense in ons land, oor wat alles in die verlede met hulle gebeur het, oor wat nou nog met hulle gebeur, is verstaanbaar. Maar daar moet iets aan gedoen word. Ons moet hulle help om oor hul ervarings te praat. Ons moet hulle begelei om veral ook met God oor hul gevoelens te praat. Want Hy bring genesing en vrede.

Last modified on

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 25

Ons is tog nie só nie!

Skrifgedeeltes vir nadenke: Jes. 2:17; 13:11; Rom. 1:16; Gal. 6:3–4; Fil. 2:3; Jak. 4:6.

Toe ons ons op Dag 5 gereed gemaak het om te bid, het ons oor hoogmoed en nederigheid gepraat, oor hoe hoogmoed en arrogansie ons diskwalifiseer om God se werk te doen. Die versoeking is altyd groot om vol van jouself te sê: “Ek is tog nie só nie. Ons is tog anders as die ander!” Jakobus het die eerste Christelike gemeente egter gewaarsku: “God weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederiges gee Hy genade” (Jak. 4:6). Ons moet vandag, terwyl ons ons gereedmaak om vredemakers te wees, bid dat die Here nie net ander nie maar óns ook van die sonde van hoogmoed en arrogansie sal genees. Onthou wat Paulus gesê het: “As iemand hom verbeel Hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek: as dit goed is kan hy daarop trots wees sonder om dit met dié van ander te vergelyk” (Gal. 6:3–4).

Last modified on

Posted on
Finding grace in unexpected places

Encountering God's grace

The man who sat across the table from me at McDonalds seemed confident and enthusiastic. Besides the frequent smiles, he boasted a large scar across his face – a reminder of his tumultuous past and the type of life he had led. “Brother, my body used to be infested with lice.” As I looked at his fancy jeans and buttoned shirt it was difficult to imagine that Richard used to be destitute. He let his words hang in the air before continuing, “I was always itching and wondering what the reason was. Can you believe that even my homeless friends avoided me? I was an outcast, but God lifted me up.”

Last modified on
Andrew Murray-Desmond Tutu Literatuurtoekennings 2016

Foto Links na regs: Prof Elna Mouton (Andrew Murray-Desmond Tutu-prys), Dr Gertrude Kapuma (Andrew Murray-Desmond Tutu-prys), Ds Barend Vos (Andrew Murray-prys), Dr Gerdrie van der Merwe (Spesiale Andrew Murray-toekenning), Me Annette Potgieter (Desmond Tutu-Gerrit Brand-prys), Mnr Chris Lamprecht (Andrew Murray-FAK-toekenning).

Die jaarlikse Andrew Murray-Desmond Tutu Literatuurtoekennings het op 19 Mei in Stellenbosch plaasgevind in samewerking met Christelike Lektuurfonds. Tydens die praggeleentheid is Barend Vos bekroon vir sy boek, Die ewigheid in my hart, uitgegee deur Lux Verbi. Dié wenboek bied aan die leser meditatiewe en eietydse omskrywings van die Psalms. Beoordelaars het genoem dat die skrywer die menslikheid van die Psalms in die hart van God se woord op besonder kreatiewe wyse vasgepen het.

Last modified on

Posted on
Bybelse insigte oor werk

Bybelse insigte oor werk wat jou lewe kan verander

Al gewonder hoekom werknemers soms soos renperde by die kantoordeur uitstorm as die klok smiddae om vyfuur lui?

Wel, dit blyk uit ʼn onlangse peiling van die bekende navorsingsgroep, Gallup International, dat slegs 13% van werknemers wêreldwyd gemotiveerd voel om hulle werk te verrig. Dit is skokkend om te dink dat sewe uit elke agt werknemers nie kan wag vir die dag om verby te gaan nie! Hieronder volg vier Bybelse waarhede oor werk wat jou ʼn nuwe perspektief sal gee oor die belangrikheid daarvan vir jou as gelowige. 

Last modified on

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 24

Dis nie ek nie!

Skrifgedeeltes vir nadenke: Gen. 3:8–12; Mat. 5:10–11; 7:3–5; Rom. 2:1–3.

Here, dis nie ek nie! Vanaf die eerste dag af wys ons, soos Adam, ons vinger na ander: “Dis die vrou wat U my gegee het om my by te staan, sy het my van die boom se vrugte gegee, en ek het geëet.” Adam het homself verontskuldig: Here, dit is dus U skuld – U het die vrou vir my gegee. En dis Eva se skuld – sy het my verlei. Deur al die eeue was dit so: dis baie makliker om die skuld op ander te pak, om hulle te blameer, as om jou eie verantwoor-delikheid te aanvaar. In ons eie land, in ons pogings om vrede te help bewerkstellig, sal ons gedurig daarmee te make kry, met die "blame shifting". Een persoon wys die vinger na ander, een groep hou die ander groep verantwoordelik. Dis nie ek of ons nie – dis hulle!

Last modified on

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 23

Vannag, na al die jare, sal ek weer kan slaap …

Skrifgedeeltes vir nadenke: Jes. 53:4; Joh. 14:1; Ps. 119:169; Ps. 34:17–19; Ps. 147:3;
2 Kor. 1:3–4; Jes. 43:2; Ps. 56:8.

In ons land word baie trane gestort. Mans en vroue en veral ook kinders kry swaar. Dinge wat met hulle gebeur het, onreg wat hulle gely het, geliefdes wat hulle verloor het, drome en ideale wat in skerwe beland het, vernedering wat hulle moes ondergaan, laat hulle tot laat in die nag wakker lê. Ons mag vir almal met wie ons te make kry wat op die een of ander manier met pyn en hartseer worstel, die wonderlike boodskap van die Bybel – soos ons in die tekste hierbo gelees het – deurgee. Jesaja se boodskap aan die mense van sy tyd beteken vir ons net soveel: “Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. As jy deur die water moet gaan, is Ek by jou, deur die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder”. Ons het die roeping om nie net vir die mense te vertel dat God hulle kan troos nie, maar om namens Hom, ’n hand van troos na ander uit te steek.

Last modified on

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 22

Jesus se trane en ons s'n

Skrifgedeeltes vir nadenke: Ps. 13:2; Jes. 53:1–6; Mat. 25:35–36; Joh. 11:33–35.

Een van die mees aangrypende taferele in die Bybel is die ontmoeting tussen Jesus en Maria, na die dood van haar broer Lasarus. Jesus het geweet dat Lasarus weer sou opstaan, maar Maria se hartseer en pyn het Hom so ontroer dat Hy in trane uitgebars het (Joh. 11:33–35). Maar dit is soos ons die Here Jesus leer ken: waar nood en pyn en hartseer was, was Hy daar om te help en te vertroos: ’n weduwee wat oor haar seun wat gesterf het treur, ’n man wat paniekerig is oor sy dogter wat op sterwe lê, kreupeles en blindes en melaatses. Hy het hom met die nood en die pyn van die mense om hom vereenselwig. Dis hoekom Hy na die wêreld gekom het. Soos die profeet Jesaja lank tevore al vertel het: “Hy het ons lyding op Hom geneem, ons siektes het Hy gedra” (Jes. 53:4).

Last modified on

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 21

Deurgrond my, o God en ken my hart …

Skrifgedeeltes vir nadenke: Ps. 19:12–14; 139:1–24; Spr. 4:20–23; Rom. 5:5; 1 Pet. 1:21.

Dawid se gebed het op Dag 19 vir ons baie te sê. Gedurende die afgelope dae het ons aan baie dinge aandag gegee. Eers het ons na onsself gekyk en gevra: Hoe moet ons onsself voorberei vir ons versoeningsreis? Toe het ons na die verskeurde samelewing om ons gekyk en gevra: Wat veroorsaak al die spanning en probleme in die land? Wat hou mense weg van mekaar? Vir die volgende tien dae gaan ons vra: Hoe moet die Here ons harte verander dat ons na mekaar kan uitreik?

Last modified on

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 20

Gierigheid, die wortel van alle kwaad

Skrifgedeeltes vir nadenke: Mat. 23:25; Gal. 5:19–23; 1 Tim. 6:10; 1 Joh. 3:17.

Vader Bonaventure Hinwood is ’n Fransiskaanse monnik wat diep spore in ons land, veral in die Rooms-Katolieke Kerk, getrap het. Ek was by toe hy op ’n keer gesê het: “Wat is die grootste probleem in ons land? Die materialisme en die geldgierigheid van ons mense! Al die probleme waarmee ons in die verlede te make gehad het: apartheid, onreg of armoede, is alles onderdele van dieselfde verskynsel: gierigheid! Mense is nooit tevrede met wat hulle het nie, hulle wil meer en meer hê. Genoeg is nooit genoeg nie.”

Last modified on

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 19

Geweld en bloedvergieting in ons land

Skrifgedeeltes vir nadenke: Gen. 4:10–12; Eks. 20:13; Deut. 21:1–9; Num. 35:33–34; Hos. 4:1–7; Mat. 5:21–24; Rom. 12:17–21.

Ons leef in ’n gewelddadige samelewing. Ons hoef nie eers na statistieke en koerantberigte te vra om dit te bewys nie. Ons almal ervaar dit elke dag. Baie van die geweld vind binne gesinne plaas. Verkragtings, kindermishandeling, dronkenskap, dwelmmisbruik en die vernedering van huweliksmaats, is aan die orde van die dag. En in die strate daarbuite, in die dorpe en op die plase is dit eens so erg. Geweld wat uitloop op bloedvergieting, moorde – dikwels met die vreemdste motiewe – vind elke dag plaas. ’n Mens se lewe het goedkoop geword – soveel werd as ’n selfoon of ’n bottel drank. Om in so ’n samelewing oor vrede en versoening en genesing te praat, is moeilik. Elke gesinsmoord, elke kind wat wegraak, elke roofaanval op die hoek van die straat, elke plaasaanval, maak dat mense kwaad word, of moedeloos, gereed om hul hande in die lug te gooi, of om self wraak te neem.

Last modified on

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 18

Die leiers van ons land

Skrifgedeeltes vir nadenke: Ps. 2; Dan. 2:20–22; Rom. 13:1–7; 1 Tim. 2:1–4; Tit. 3:1–2.

Volgens kenners is een van die mees dringende probleme in ons land die wyse waarop politici optree, asook die manier waarop politieke debatte gevoer word. ’n Mens word skaam as jy luister hoe een politieke leier na die ander optree, hoe skares opgesweep word, hoe politieke debatte in die parlement gevoer word. Dis die politici se skuld, sê al meer mense, dat daar nie rus en vrede in die land is nie. Volgens die Reconciliation barometer (waarna ons al ’n paar keer verwys het) is dit wel so. Daar is by baie Suid-Afrikaners ’n groeiende teleurstelling en frustrasie oor die politieke prosesse in ons land. Ter voorbereiding van die komende plaaslike verkiesings in ons land is dit asof dinge al erger word. In ’n volwasse demokrasie kan mense mekaar se politieke sienings en verskille akkommodeer, kan oor belangrike sake gedebatteer word sonder dat mense mekaar te na kom – of selfs te lyf gaan. Partykeer lyk dit asof ons nog ver daarvan is! Hoe gaan ons op ons versoeningspad mense van verskillende politieke oortuigings saamsnoer?

Last modified on

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 17

As Godsdienste bots

Skrifgedeeltes vir nadenke: Rom. 12:9–21; Luk. 24:47; 2 Kor. 5:19–20.

Suid-Afrika is ’n land van baie godsdienste. Terwyl die groot meerderheid Suid-Afrikaners Christene is, is daar ook Moslems, Hindoes, Jode, Boeddhiste en aanhangers van die tradisionele Afrika-godsdienste in ons land. Getallegewys is hulle min, maar in ons samelewing speel hulle ’n baie groot rol. Ons is baie gelukkig dat terwyl die verskillende godsdienste in baie lande van die wêreld met mekaar bots, hulle in Suid-Afrika baie goed met mekaar klaarkom. Maar die moontlikheid is altyd daar dat, aangespoor deur wat in die wye wêreld gebeur, aanhangers van die verskillende gelowe mekaar ook hier by ons kan bots. En dit mag nie gebeur nie! Versoening in die samelewing beteken om met respek en waardering uit te reik na mense wat anders glo as ons. As ons dit doen sal ons gou uitvind dat hulle mense is, net soos ons, met dieselfde drome en vrae, mense wat net soos ons graag versoening en vrede in ons land wil hê.

Last modified on

Posted on
Bid vir Suid-Afrika: Dag 16

As kulture (en tale) bots …

Skrifgedeeltes vir tot nadenke: Gen. 1:26–27; Rom. 12:4–5; Hand. 17:24–28; Kol. 3:8–15.

Gister het ons met mekaar daaroor gepraat dat dit moeilik is om ou gevestigde denk-patrone te verander. Om van wat jy het, oortuigings wat vir jou deur die jare op jou pad begelei het, afskeid te neem, is nie maklik nie. Die proses word nog ingewikkelder as dit om die botsing van kulture gaan. Ons leef in ’n wonderlike land met baie mense en ’n verskeidenheid van kulture. Om van al die baie tale nie eers te praat nie! Al die tale en kulture kan ons lewe interessant maak – en ons Suid-Afrikaanse samelewing op baie maniere verryk. Maar kulturele verskille kan dinge ook deurmekaarkrap. Voorbeelde van hoe mense mekaar misverstaan het en hoe spanning en konflik toegeneem het, net omdat hulle mekaar se kulture nie geken en verstaan het nie – of wou ken en verstaan nie – is legio.

Last modified on

Christian Literature Fund
Copyright © CLF 2018 |  Website by: GHYD